Fotovoltické
systémy

Zdá sa vám, že platíte priveľa za elektrinu?
Využite slnečnú energiu a znížte svoje náklady!

Montáž fotovoltaiky
za akciovú cenu
3 998 EUR

 • 6x FV panel Longi 505 kWp
 • inštalovaný výkon 3 050 Wp, 1f Solax invertor vrátane wifi + aplikácia
 • 1x kompletná elektroinštalácia k FVE vrátane úpravy elektromerového rozvádzača podľa požiadaviek distribučnej spoločnosti
 • 1x rozvádzač (vrátane istiacich prvkov a poistkových odpojovačov)
 • 1x konštrukcia FV elektrárne (šikmá strecha)*
 • Cena zahŕňa odbornú prehliadku a odbornú skúšku (revíziu), vypracovanie sprievodnej technickej dokumentácie pre distribučnú spoločnosť (technická správa, jednopólova schéma zapojenia, protokoly…), návod na obsluhu a zaškolenie užívateľa, nastavenie a uvedenie do prevádzky, zaškolenie užívateľa…
 • Bezplatný výpočet FVE „šitý na mieru“ zdarma
 • Na invertory poskytujeme záruku 10 rokov!!!

*Pri plochej streche sa cena upresní až po obhliadke.

 • Pred objednávkou je nutná obhliadka, ktorá je zdarma!!!

Prečo využiť naše služby?

Kompletné dodanie fotovoltickej elektrárne na kľúč

Profesionálna montáž fotovoltiky s dôrazom na detaily

Najnovšie technológie za výhodné ceny

Prémiové solárne panely LONGI

Vysokokvalitné invertory SOLAX

Záručný aj pozáručný servis fotovoltických systémov

Potrebujete fotovoltaický systém?
Pomôžte si odpoveďou na tieto otázky:

 • Chceli by ste ušetriť za elektrinu, ktorú platíte pravidelne?
 • Túžite po energetickej nezávislosti?
 • Máte nehnuteľnosť, kde nie je iná možnosť využitia elektriny ako z vlastnej ostrovnej elektrárne?
 • Potrebujete mať spoľahlivý záložný zdroj pri výpadku prúdu?
 • Plánujete dlhodobý ohrev vody v bazéne, v letných mesiacoch využívať klimatizáciu bez zvýšených nákladov, napájať rekuperáciu, tepelné čerpadlo, v zime kúrenie a pod…?

Chcem ušetriť
za elektrinu

Ak je vašim cieľom hlavne zníženie faktúr za elektrinu odporúčame vám fotovoltickú elektráreň zo série Fotovoltické systémy bez batérie (ongrid).

Prebytky vyrobenej energie, ktoré sa nespotrebujú na prevádzku domácnosti sa využijú na uloženie do virtuálnej batérie alebo na ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV).

Táto naša kategória solárnych systémov je typická svojou najrýchlejšou návratnosťou.

Chcem energetickú nezávislosť a vlastný záložný zdroj

Chceli by ste spotrebovať všetku vašu vyrobenú elektrinu?

Prevádzkovať domáce spotrebiče aj po západe slnka alebo mať záložný zdroj, ak je výpadok prúdu?

Fotovoltická elektráreň s batériami (hybrid, offgrid)

Táto fotovoltika ukladá nespotrebovanú elektrinu do batérií, kde je pripravená pre jej budúcu potrebu.

Spolupracujeme
s overenými výrobcami

Pre fotovoltickésystémy používame vysoko kvalitné meniče značky SOLAX

Ponúkame špičkové a overené fotovoltické panely značky LONGI

Pred objednávkou je nutná obhliadka, ktorá je u nás ZADARMO!