Revízie elektrických
zariadení

Robíme revízie podľa vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z.

Predmet našej činnosti
Ponúkame služby:

  • Revízie elektrických zariadení / východiskové, periodické, mimoriadne/
  • Revízie bleskozvodov
  • Vypracovanie jednopólových schém skutočného vyhotovenia
  • Odstraňovanie revíznych závad / nedostatkov
  • Montáž a údržba el. zariadení a bleskozvodov

Pred objednávkou je nutná obhliadka,
ktorá je u nás ZADARMO!